Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian:

A.

Luôn cùng pha nhau.

B.

Với cùng biên độ.

C.

Với cùng tần số.

D.

Luôn ngược pha nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.