Trong mặt phẳng (α), cho đường tròn (C) tâm O, bán kính R và đường thẳng d tiếp xúc với (C ) tại I. Cho hình vẽ quay quanh đường thẳng OI. Gọi (S) là hình do (C) sinh ra ; (P) là hình do d sinh ra. Gọi I' là điểm đối xứng của I qua O. Độ dài của đoạn thẳng II' bằng: 

A.

R

B.

2R

C.

R

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì I' là điểm đốì xứng của I qua O nên đoạn II' là một đường kính của (S).
Vậy II' = 2R.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...