Trong mặt phẳng (α) cho một đường tròn (C) tâm O, bán kính R, đường kính cố định AB. Qua A, dựng đường thẳng Δ vuông góc với (α). Trên Δ lấy điểm cố định M khác A và trên (C) lấy điểm di động N. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A trên đường thẳng MN và đường thẳng MB. Giả sử AM = R thì tỉ số thể tích của (S1) và (S2) bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: MA  (α)⇒ MA  NB mà AN  NB nên MN  NB tại N. Suy ra, NB  AH

Lại có AH  MN nên AH  HB.

Tóm lại:  nên A, H, K thuộc mặt cầu (S2) đường kính AB.  

Mặt khác,  nên A, H, K cùng thuộc mặt cầu (S1) đường kính AM.   

Nếu AM = R thì thể tích của (S1) và (S2) lần lượt bằng . Do đó tỉ số thể tích bằng .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...