Trong mặt phẳng img1 cho điểm img2. Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của img3 qua phép đối xứng qua đường thẳng img4?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Gọi img1 là ảnh của điểm img2 qua phép đối xứng qua img3. Gọi img4 là đường thẳng đi qua điểm img5 và vuông góc img6 ta có: img7. Gọi img8 thì img9. Khi đó img10 là trung điểm của img11 nên suy ra img12.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...