Trong mặt phẳng img1, cho điểm img2. Tìm tọa độ điểm img3 sao cho img4 là ảnh của img5 qua phép quay tâm img6 góc quay img7.  

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích:  Ta có: img1. Theo biểu thức tọa độ của phép quay tâm img2 góc quay img3, ta có: img4. Vậy img5. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...