Trong mặt phẳng img1 cho đường tròn img2 có phương trình img3. Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm img4 tỉ số img5 và phép quay tâm img6 góc img7  sẽ biến img8thành đường tròn nào trong các đường tròn sau?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Đường tròn img1 có tâm img2 bán kính img3 Quaimg4 nên img5 có tâm img6 và bán kính img7  Mà : img8  Qua img9  nên img10 có tâm img11 bán kính img12 ( vì góc quay img13 ngược chiều kim đồng hồ biến img14 thành img15 ) Vậy  img16  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...