Trong mặt phẳng img1, cho parabol img2 có phương trình img3. Hỏi Parabol nào trong các Parabol sau là ảnh của img4 qua phép đối xứng trục img5?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Gọi img1 tùy ý. img2. Suy ra img3. Vì img4 nên img5. Vậy img6.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...