Trong mặt phẳng cho tập hợp img1 gồm img2 điểm phân biệt trong đó không có img3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có img4 điểm đều thuộc img5 là:   

A.

img1.

B.

img1.        

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Với img1 điểm phân biệt không thằng hàng, tạo thành duy nhất img2 tam giác. Vậy, với img3 điểm phân biệt trong đó không có img4 điểm nào thẳng hàng, số tam giác tạo thành là img5.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.