Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) (x-2)2+(y-2)2=4 . Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O, tỉ số k=12 và phép quay tâm O góc 90o biến (C) thành đường tròn:

A.

(x+2)2+(y-1)2=1

B.

(x-1)2+(y-1)2=1

C.

(x-2)2+(y-2)2=1

D.

(x+1)2+(y-1)2=1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(x+1)2+(y-1)2=1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...