Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (x-8)2+(y-4)2=4 . Ảnh của đường tròn qua việc thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo v(1;5) và phép quay tâm O góc 45° là

A.

(x-92)2+(y-9)2=4

B.

(x-92)2+y2=4

C.

x2+(y-92)2=4

D.

(x+9)2+(y-9)2=4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(x-92)2+y2=4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.