Trong mặt phẳng phức, các điểm biểu diễn tương ứng với các số 0,1,img1 tạo thành:

A . Một hình vuông

B . Một hình bình hành

C . Một hình chữ nhật         

D . Một hình khác.  

A.

Một hình vuông.

B.

Một hình chữ nhật.

C.

Một hình bình hành.

D.

Một hình khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các điểm tương ứng là: img1  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.