Trong mặt phẳng tọa độ img1 cho đường thẳng img2 Phép vị tự tâm img3 tỉ số img4 biến img5 thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Ta có img1 nên img2. Chọn img3 Ta có img4 Từ img5. Thay vào img6 ta được img7. Cách 2. Giả sử phép vị tự img8 biến điểm img9 thành điểm img10. Ta có img11. Thay vào img12 ta được img13.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.