Trong mặt phẳng tọa độ img1, cho phép đối xứng tâm img2 biến điểm img3 thành img4. Khi đó        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Theo biểu thức tọa độ phép đối xứng img1.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.