Trong mặt phẳng tọa độ, cho số phức z=a+a2i với a . Khi đó điểm biểu diễn số phức z nằm trên trên đường có phương trình nào trong các phương trình sau:

A.Parabol x=y2 .
B.Parabol y=x2 .
C.Đường thẳng y=2x .
D.Parabol y=x2 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải
Chọn D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tập hợp điểm biểu diễn của số phức. - Toán Học 12 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.