Trong mặt phẳng tọa độ img1 nếu phép tịnh tiến biến điểm img2 thành điểm img3 thì nó biến điểm img4 thành        

A.

Điểm img1.

B.

Điểm img1.

C.

Điểm img1.

D.

Điểm img1.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Gọi img1 là phép tịnh tiến thỏa mãn bài toán. Ta có img2.  Gọi img3. Theo giả thiết img4   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.