Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P) có phương trình img1và hai đường thẳng (d):img2; (d’): img3vớiimg4. Đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B; đường thẳng (d’) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt C, D (với hoành độ điểm A và D là số âm) sao cho diện tích hình thang ABCD gấp 9 lần diện tích tam giác OCD. Khi đó giá trị m thuộc khoảng nào sau đây?

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Xét PT hoành độ giao điểm img1img2 + Xét PT hoành độ giao điểm img3 Tính được img4;img5.(do)img6 Do img7 img8là giá trị cần tìm.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.