Trong mặt phẳng tọa độ img1, tam giác img2 có đỉnh img3, trực tâm img4, trung điểm của cạnh img5img6. Gọi img7, img8 lần lượt là tâm, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác img9. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A.

 img1, img2

B.

 img1, img2

C.

 . img1, img2

D.

 img1, img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: img1  Kẻ đường kính img2 của đường tròn img3 khi đó ta có img4 là hình bình hành img5img6 là trung điểm của cạnh img7. Xét tam giác img8img9 là đường trung bình img10img11. Gọi img12 ta có img13; img14img15. Bán kính img16 

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.