Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, biết img1. Tìm tọa độ A’ là ảnh của điểm A qua phép đối xứng tâm I với img2.                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Vì I là trung điểm của img1 suy ra img2.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.