Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm img1, phép tịnh tiến theo OA biến điểm B thành điểm B’. Tọa độ điểm I là:                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

HD: Ta có img1. Vậy img2   

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.