Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái từ A đến E, trong đó: A = 400 kg; B = 500 kg; C = 4000 kg; D = 40 kg; E = 4 kg. Chuỗi thức ăn nào sau đây là bền vững nhất?        

A.

C->A -> D-> E

B.

E->D -> C -> B.

C.

E-> D -> A -> C.

D.

A-> B-> C -> D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháp khối lượng trọng KST bền vững theo chiều giảm dần khối lượng

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.