Trong một hộp có img1 viên bi đánh số từ img2 đến img3, lấy ngẫu nhiên ra hai bi. Tính xác suất để hai bi lấy ra có tích hai số trên chúng là một số lẻ.  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu: img1. Gọi biến cố img2: “Hai bi lấy ra có tích hai số trên chúng là một số lẻ”. img3. Vậy img4.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...