Một sợi của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ = 0,40 thì trên sợi bổ sung tỉ lệ đó là

A.

0,60.

B.

0,52.

C.

2,5.

D.

0,32.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2,5.

Một sợi của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ = 0,40 theo nguyên tắc bổ sung thì trên sợi bổ sung tỉ lệ đó sẽ là ngược lại = = 2,5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.