Trong một lớp có img1 học sinh gồm ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh cùng img2 học sinh khác. Khi xếp tùy ý các học sinh này vào dãy ghế được đánh số từ img3 đến img4 mỗi học sinh ngồi một ghế thì xác suất để số ghế của Hà bằng trung bình cộng số ghế của Chuyên và số ghế của Tĩnh là img5. Khi đó img6 thỏa mãn :         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Số cách xếp img1 học sinh vào img2 ghế là img3, do đó img4  Gọi img5 là biến cố xếp các bạn học sinh sao cho số ghế của Hà bằng trung bình cộng số ghế của Chuyên và số ghế của Tĩnh. * Nếu img6 là số lẻ: Chọn ba số trong img7 số để ba số đó lập thành cấp số cộng: có img8. Xếp ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh vào ba ghế có ba số đã chọn thỏa bài toán: có 2 cách. Xếp img9 bạn còn lại vào ghế: có img10 cách. Do đó số phần tử của img11img12img13. Theo đề ta có img14  * Nếu img15 là số chẵn: Chọn ba số trong img16 số để ba số đó lập thành cấp số cộng: có img17. Xếp ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh vào ba ghế có ba số đã chọn thỏa bài toán: có 2 cách. Xếp img18 bạn còn lại vào ghế: có img19 cách. Do đó số phần tử của img20img21img22. Theo đề ta có img23 (vô nghiệm trên img24). Vậy lớp có img25 học sinh. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.