Trong một mạch điện thắp sáng bóng đèn có thể đóng hoặc ngắt mạch điện, cần phải có các dụng cụ và thiết bị nào?

A.

Bóng đèn và nguồn điện.

B.

Bóng đèn, nguồn điện, công tắc và dây dẫn.

C.

Dây dẫn và bóng đèn.

D.

Bóng đèn, nguồn điện và dây dẫn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Bóng đèn, nguồn điện, công tắc và dây dẫn là những vật liệu cần thiết, bắt buộc phải có để đáp ứng yêu cầu của mạch điện có thể đóng, ngắt mạch điện làm cho bóng đèn sáng, không sáng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.