Trong một mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử là điện trở hoặc tụ điện hoặc cuộn dây. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch nhanh pha hơn điện áp hai đầu mạch góc $\frac{\pi}{2}$ thì mạch có

A.

điện trở.

B.

cuộn dây không thuần cảm.

C.

cuộn dây thuần cảm.

D.

tụ điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp chậm pha hơn cường độ dòng điện góc $\frac{\pi}{2}$ hay cường độ dòng điện nhanh pha hơn điện áp góc $\frac{\pi}{2}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...