Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm 60vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiểu do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40V so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là ?        

A.

280V.

B.

320V.

C.

240V.

D.

400V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có cá công thức img1 

+ Theo giả thiết nếu tốc độ quay của rôto tăng them 60 vòng/phút thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40V so với ban đầu nên img2 

+ Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của rôto them 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó img3   .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.