Trong một mẻ cấy, số lượng ban đầu của vi khuẩn là 500, số lượng này tăng lên theo vận tốc img1 vi khuẩn trong 1 giờ. Sẽ có bao nhiêu vi khuẩn trong buồng cấy sau 3 giờ?

A.

 11807.        

B.

 21600.

C.

 15809.

D.

31250.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: ·       Gọi S(t) là số lượng vi khuẩn trong buồng cấy sau t giờ. Ta có S(t) là nguyên hàm của hàm vận tốc img1 img2. ·       Số lượng vi khuẩn lúc ban đầu là 500 con nên img3  img4. ·       Số vi khuẩn trong buồng cấy sau 3 giờ img5 

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.