Trong một môi trường đàn hồi có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 giống hệt nhau và cách nhau 10 cm. Sóng tạo ra bởi hai nguồn có bước sóng 4 cm. Tăng tần số lên 2 lần thì số vân giao thoa cực đại quan sát được thay đổi như thế nào?

A.

Tăng 4 vân.

B.

Tăng 8 vân.

C.

Giảm 7 vân.

D.

Không thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tăng 4 vân.

 - Gọi M là điểm dao động với biên độ cực đại thuộc đoạn S1S2. Khoảng cách từ M đến hai nguồn S1, S2 phải thoả mãn điều kiện: d2 – d1 = kλ với k ϵ Z.

- Mặt khác, M nằm trên đoạn nối hai nguồn S1 và S2 nên: d2 + d1 = S1S2.

Ta có hệ:

Cộng vế với vế của hai phương trình ta được: d2 = k

Mà 0 < d2 < S1S2 0 < k < S1S2  – < k <   –2,5 < k < 2,5 k = –2, –1, 0, 1, 2. Suy ra số vân giao thoa cực đại bằng 5.

Khi tăng tần số lên 2 lần thì: f = 2f' λ' = = .

< k < –5 < k < 5  k = 0, ±1, ±2, ±3, ±4.

Số vân giao thoa cực đại quan sát được sau khi tăng gấp 2 tần số là 9  Số vân giao thoa cực đại quan sát được tăng lên 4 vân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.