Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:            

A.

Abb và B hoặc ABB và b

B.

ABb và A hoặc aBb và aBB

C.

ABB và abb hoặc AAB và aab

D.

ABb và a hoặc aBb và A

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Aa phân li bình thường tạo: A, a Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường tạo giao tử: Bb, O. Kết hợp 2 cặp gen, vậy giao tử được tạo ta là: ABb và a hoặc aBb và A.  

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.