Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 bằng 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát D = 2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ với bước sóng λ1 = 0,5µm và λ2 = 0,75µm. Xét trên bề rộng trường giao thoa L = 3,27cm, số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A.

A: 10 vân

B.

B: 11 vân

C.

C: 12 vân

D.

D: 13 vân

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1 img2  Xét img3 vậy trên màn L có 5.2+1=11 vân sáng trúng nhau của hai bức xạ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.