Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha đặt tại hai điểm A và B cách nhau 14 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3 cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là:

A.

10.

B.

9.

C.

11.

D.

12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điểm M trên AB dao động cực đại: img1  Ta có: img2  Có 9 giá trị k nguyên tương ứng với 9 điểm dao động cực đại.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.