Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 28Hz. Tại một điểm M cách nguồn A, B lần lượt những khoảng d1=21cm, d2=25cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có ba dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:  

A.

28cm/s .

B.

37cm/s.

C.

0,57cm/s.

D.

112cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp giải: Sử dụng điều kiện để một điểm dao động với biên độ CĐ, CT trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha Do hai nguồn sóng cùng pha nên để M dao động với biên độ CĐ thì d2 – d1 = kλ Giữa M và trung trực của AB có 3 dãy CĐ khác => M thuộc CĐ bậc 4 => k = 4 Do đó λ = 1cm, mà f = 28Hz => v = λ.f = 28cm/s.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...