Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,5 µm và λ2 = 0,4 µm. Trên bề rộng trường giao thoa L = 13mm, số vân sáng quan sát được là  

A.

A: 53

B.

B: 60

C.

C: 67

D.

D: 30

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1  img2  img3  img4  Xét: img5 từ trung tâm tới M có 13 vân sáng 1 (k tính vân trung tâm)         img6 từ trung tâm tới M có 16 vân sáng 2 (k tính vân trung tâm) img7 từ trung tâm tới M có 3 vân sáng trùng màu nhau (k tính vân trung tâm) suy ra từ trung tâm tới M có 13+16-3=26 vân sáng (k tính vân trung tâm) vậy trên màn có 26.2+1=53 vân sáng  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...