Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bức xạ cho vân sáng tại M, bức xạ có bước sóng dài nhất là           

A.

A: 417 nm

B.

B: 570 nm

C.

C: 714 nm

D.

D: 760 nm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

D = 2m, a = 0,5mm = 0,5.10-3m         OM = ki = kDimg1 / a = 2cm 2.10-2m Tại M cho vân sáng: Với img2. Thay vào ta được img3 Vậy img4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...