Trong một tổ học sinh có img1 em gái và img2 em trai. Thùy là một trong img3 em gái và Thiện là một trong img4 em trai đó. Thầy chủ nhiệm chọn một nhóm img5 bạn tham gia buổi văn nghệ sắp tới. Hỏi thầy chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn mà trong đó có ít nhất một trong hai em Thùy hoặc Thiện không được chọn?

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Do ở đây việc tìm trực tiếp sẽ có nhiều trường hợp nên ta sẽ giải bài toán bằng cách gián tiếp. Ta sẽ đi tìm bài toán đối. Ta đi tìm số cách chọn ra img1 bạn mà trong đó có cả hai bạn Thùy và Thiện. Bước 1: Chọn nhóm img2 em trong img3 em, trừ Thùy và Thiện thì có img4 cách. Bước 2: Ghép 2 em Thùy và Thiện có img5 cách. Vậy theo quy tắc nhân thì có img6 cách chọn img7 em trong đó cả Thùy hoặc Thiện đều được chọn. - Chọn img8 em bất kì trong số img9 em có img10cách. Vậy theo yêu cầu đề bài thì có tất cả img11 cách chọn mà trong đó có ít nhất một trong hai em Thùy và Thiện không được chọn.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.