Trong năm 1950, Pháp đã thiết lập hệ thống phòng ngự ở những nơi nào?

A.

Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập "hành lang Đông Tây".

B.

Xây dựng hệ thống phòng ngự ở Đồng bằng Bắc Bộ và Trung du.

C.

Lập phòng tuyến "Boong-ke" và "vành đai trắng" xung quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập "hành lang Đông Tây".

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.