Trong nguyên tử hidro, các mức năng lượng ứng với các trạng thái dừng được xác định bằng công thức: En = - , trong đó E0 = - 13,6 eV và n = 1,2,3,...

Nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản (n = 1) muốn chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 2 thì phải hấp thụ một photon có năng lượng bằng:

A.

10,2 eV.

B.

12,1 eV.

C.

8,5 eV.

D.

8,12 eV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10,2 eV.

Từ giả thiết ta có: n = 1 thì E1 = - E0; n = 2 thì E2 = -

Ta có: ε = E2 - E1 = - - (-E0) = = 10,2 eV.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...