Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh là có lợi?

A.

Quả lắc đồng hồ.

B.

Con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.

C.

Con lắc thuận nghịch trong phòng thí nghiệm.

D.

Khung xe ô tô sau khi đi qua chỗ đường gồ ghề.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khung xe ô tô sau khi đi qua chỗ đường gồ ghề.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.