Trong những năm 1945 - 1947, mối quan hệ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu ngày càng củng cố thông qua sự hợp tác trên lĩnh vực nào?

A.

Kinh tế.

B.

Quân sự.

C.

Chính trị

D.

Chính trị, kinh tế

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Kinh tế.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.