Trong những năm 50 đến những năm 70, Liên Xô đi đầu thế giới trong lĩnh vực nào sau đây?

A.

Công nghiệp đóng tàu.

B.

Công ngiệp hóa chất.

C.

Công nghiệp điện hạt nhân.

D.

Công nghệ phần mềm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.