Trong những năm gần đây, sức cạnh tranh của ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ở các nước Đông Nam Á chủ yếu dựa vào

A.

sự suy giảm của các cường quốc khác

B.

trình độ khoa học kỹ thuật cao

C.

liên doanh với các hãng nồi tiếng ở nước ngoài

D.

nguồn nguyên liệu phong phú

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Trong những năm gần đây, sức cạnh tranh của ngành công nghiệp sẤn xuất và lắp ráp ô tô ở các nước Đông Nam Á chủ yếu dựa vào liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài (sgk Địa lí 11 trang 103)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.