Trong những từ sau, từ nào viết đúng chính tả ?

A.

Lủng củng

B.

Lõng bỏng

C.

Lãng đảng

D.

Vĩnh viển

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.