Trong phân tử mARN gồm hai loại ribônuclêôtit A và U thì số loại bộ ba phiên mã trong mARN có thể là

A.

8 loại.

B.

6 loại.

C.

7 loại.

D.

2 loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

số loại bộ ba  có thể tạo ra là 2^3 loại nhưng mã hóa axit amin chỉ có 7 loại trừ UAA

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.