Trong phản ứng este hoá giữa ancol etylic và axit axetic, axit sunfuric không đóng vai trò:         

A.

A: làm chất xúc tác

B.

B: làm chuyển dịch cân bằng.

C.

C: làm chất oxi hoá.                

D.

D: làm chất hút nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.