Trong phản ứng hạt nhân He+ N H + X, nguyên tử số và số khối của hạt nhân X lần lượt là:

A.

Z = 8, A = 17.

B.

Z = 8, A = 18.

C.

Z = 17, A = 8.

D.

Z = 9, A = 17.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Z = 8, A = 17.

Áp dụng định luật bảo toàn số khối: 4 + 14 = 1 + A A = 17

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 92 = 90 + Z Z = 8.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...