Trong phép chiếu phương vị đứng mặt chiếu tiếp xúc với địa cầu ở vị trí: 

A.

Cực

B.

Vòng cực

C.

Chí tuyến

D.

Xích đạo

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cực

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...