Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

 img1

A.

2Fe + 6H2SO4 (đặc) img1Fe2(SO4)3 + 3SO2(k) + 6H2O

B.

NH4Cl + NaOHimg1NH3(k) + NaCl + H2O

C.

CaCO3 + 2HClimg1CaCl2 + CO2(k) + H2O

D.

3Cu + 8HNO3(loãng)img1 3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2O

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Kiến thức tham khảo:

-       Với khí nhẹ hơn không khí img1thu khí bằng cách đặt ngược bình.  

-       Với khí nặng hơn không khí img2thu khí bằng cách đặt xuôi bình.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.