Trong phong trào yêu nưởc dân chủ công khai, có sự kiện nào nổi bật trong năm 1925?

A.

Cuộc đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu.

B.

Đám tang Phan Châu Trinh.

C.

Xuất bản “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

D.

Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cuộc đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.