Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

A.

Làm giảm nhiệt độ.

B.

Làm tăng khí O2 ; giảm CO2 .

C.

Làm giảm độ ẩm.

D.

Tiêu hao chất hữu cơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D,

Hoạt động hô hấp của nông sản sẽ làm tiêu hoa chất hữu cơ 

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.