Trong quá trình biến đổi đẳng áp của khí lí tưởng, đáp án nào dưới đây đúng?

A.

Khí không thu nhiệt từ môi trường bên ngoài.

B.

Nhiệt lượng thu vào được chuyển hóa thành công để chống lại các ngoại lực.

C.

Nhiệt lượng được cung cấp chuyển thành nội năng cho chất khí.

D.

Nhiệt lượng thu được một phần chuyển thành nội năng của chất khí, một phần chuyển thành công được thực hiện để chống lại các ngoại lực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhiệt lượng thu được một phần chuyển thành nội năng của chất khí, một phần chuyển thành công được thực hiện để chống lại các ngoại lực.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.